Home
Menu Sluit Zoeken MijnDomijn
  • MijnDomijn:
  • Tickets
  • Poppodium
  • Bibliotheek
  • Educatie
  • Amateurkunst
Winkelwagen Contact
sluiten

Scherven brengen geluk

Romeinse schatten uit de Geleenbeek

1 juni t/m 30 augustus 2020

Historie & Archeologie

Let op, deze expositie is niet meer beschikbaar. Bekijk het actuele aanbod in onze agenda.

Vind hier meer informatie over jouw museumbezoek.

 

Bij de opgravingen in het kader van Zitterd Revisited is op de locaties, Sittard-Odaparking, Sittard-Kloosterkwartier en Sittard-Dominicaan in een beekbedding een grote hoeveelheid materiaal aangetroffen. Het gaat om een verspreide afvaldump uit de IJzertijd en de Romeinse tijd, met daarin onder andere veel aardewerk, botten en organisch materiaal. De natte omstandigheden en het gegeven dat het gaat om een grote afvaldump maken deze vondsten voor de Limburgse en Nederlandse archeologie bijzonder.

Van Puzzelen tot Citizen Science project 2016 – 2019
De Werkgroep Archeologie Sittard is in de gemeente Sittard-Geleen een actieve werkgroep. Het bedrijf dat de opgravingen verrichtte heeft deze werkgroep benaderd om voor een publicatie het Romeinse materiaal te bekijken op passende scherven, zodat er mooi fotomateriaal bij de publicatie zou zijn. De werkgroep archeologie heeft onder aanvoering van de gemeentelijk archeoloog dit karwei op zich genomen. In november 2016 is het project van start gegaan. De werkzaamheden bestonden uit het nummeren, sorteren, puzzelen en plakken van de scherven. Het gaat in totaal om 7.000 tot 10.000 scherven. Het project heeft behalve leden van de werkgroep archeologie ook vrijwilligers aangetrokken en heeft zich ontwikkeld tot een soort Citizen Science project, waarbij belangstellende burgers zich inzetten voor de wetenschap. Het enthousiasme van de vrijwilligers en hun fascinatie om in contact te zijn met echt historisch materiaal en bij te dragen aan de kennis van vroeger is een belangrijke motor in het project. Door een provinciale subsidie was het mogelijk om een aardewerkspecialist een wetenschappelijke studie te laten verrichten die de basis is voor de tentoonstelling.

Expositie en publicatie
De tentoonstelling bestaat uit drie onderdelen beginnend met de meanderende beek en de grote hoeveelheden scherven die zijn gevonden. Vanaf de prehistorie tot en met de middeleeuwen hebben mensen aan deze beek geleefd en hun sporen achter gelaten. De focus in deze expositie ligt op de Romeinse vondsten. In het tweede deel gaat het over het nummeren, puzzelen en plakken van deze Romeinse scherven door de vrijwilligers van de Werkgroep Archeologie Sittard en de resultaten die de wetenschappers hieruit hebben kunnen afleiden. Het aardewerk kwam van heinde en verre en geeft ons inzicht in de handelsroutes in de Romeinse tijd. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het gebruik en de interpretatie van de vondsten. Het gaat vooral om Romeinse tafel- en keukenwaar die op het erf heeft rondgezworven voordat het in de beek terecht is gekomen. In de bijbehorende publicatie wordt in een fictief verhaal verteld wat er precies gebeurd zou kunnen zijn want zeker weten doen we dat niet. Een bijzonder project met bovenregionale toegevoegde wetenschappelijke waarde.

Scherven Safari
Op een aantal bijzondere plekken in en rondom het centrum van Sittard liggen scherven verborgen. Zijn ze oud? Zeldzaam? Horen ze misschien zelfs in een vitrine in het museum? Tijdens de zomervakantie kan De Domijnen de hulp van jonge speurders goed gebruiken. Heb jij zin om met een schep en een step scherven te zoeken in Sittard? Kom dan tijdens je grote vakantie naar Erfgoedcentrum De Domijnen en ga op ‘Scherven Safari’. Mogelijk op woensdag, zaterdag en zondag. Reserveren via erfgoedcentrum@dedomijnen.nl. Lees hier meer over de Scherven Safari.

Scherven Safari Erfgoedcentrum De Domijnen

Scherven Safari Erfgoedcentrum De Domijnen

aan het zoeken...