Home
Menu Sluit Zoeken MijnDomijn
  • MijnDomijn:
  • Tickets
  • Poppodium
  • Bibliotheek
  • Educatie
  • Amateurkunst
Winkelwagen Contact
sluit menu
sluiten

Paspoort Niet Nodig

Thema 2017

Een van de doelstellingen van cultuurorganisatie De Domijnen is om te verbinden, te verrassen en te verwonderen. Dat wordt mede gedaan door het bepalen van een jaarthema waarbinnen tal van activiteiten zich afspelen. Het loopt als een rode draad door de organisatie in 2017. Het thema wordt door de cultureel intendanten, samen met de medewerkers van De Domijnen maar ook met mensen van buiten de organisatie, vormgegeven en ingevuld. Voor 2017 is het thema: ‘Paspoort niet nodig’ en zijn de cultureel intendanten: Servé Hermans en Michel Sluysmans, artistiek leiders van Toneelgroep Maastricht.

Het thema speelt niet alleen in op de actualiteit maar wil ook de grenzen slechten tussen de verschillende kunst- & cultuurdisciplines en de landsgrenzen. Juist om de centrale ligging van de Westelijke Mijnstreek in de Euregio te benadrukken maar ook om allerhande connecties te maken tussen verschillende kunst- & cultuurdisciplines, waarbij het zowel amateurs als professionals betreft. Kunst en cultuur kennen en erkennen immers geen grenzen. De link met de inwoners van Sittard-Geleen, de Westelijke Mijnstreek en de aanpalende grensgebieden is een belangrijk onderdeel in de toepassing van het jaarthema.

paspoort niet nodigServe Hermans en Michel Sluysmans leerden elkaar in 1996 kennen op de Maastrichtse jeugdtheaterschool Partoet. Sinds 1 januari 2015 vormen ze samen de artistieke leiding van Toneelgroep Maastricht.

Hermans (Maastricht, 1981) studeerde aan de Toneelacademie Maastricht en werkte als acteur o.a. bij Het Zuidelijk Toneel en NTGent. Hij speelde in vele producties in binnen- en buitenland. Hij is als regisseur maatschappelijk geëngageerd en heeft een voorliefde voor grote tableaus met veel muzikaliteit en beeldende mise-en-scènes.

Sluysmans (Heerlen, 1979) studeerde aan de Amsterdamse Toneelschool. Hij leidde zeven jaar lang theatergezelschap Annette Speelt. Hij speelde o.a. bij Toneelgroep Amsterdam, het NNT, Toneelgroep Oostpool, Orkater en het Nationale Toneel. De voorstellingen die hij maakt zijn muzikaal en expressief, waarbij de acteurs ook vaak zingen en musiceren.

De brainstormsessies in het eerste kwartaal hebben geleid tot ideeën en plannen voor een zestal projecten die de komende maanden worden uitgewerkt. Dat veel van de activiteiten een toneel en drama inslag kennen behoeft geen betoog. Echter ook andere kunst- en cultuurdisciplines komen volop aan bod. In willekeurige volgorde:

– Grens in beeld;

– 10.000 stemmen;

STIL.DE TOUR;

Agape voor de kerst.

aan het zoeken...