Home
sluiten

Wat is CmK?

Cultuureducatie Met Kwaliteit: EigenWijs

Wil je als basisschool of culturele instelling cultuureducatie op basisscholen in de Westelijke Mijnstreek een impuls geven? Doe dan mee met het programma EigenWijs van De Domijnen. Samen gaan we voor het ontwikkelen van kwalitatief cultuuronderwijs waarbij het kind centraal staat. Hierdoor ontwikkelen kinderen belangrijke (creatieve) vaardigheden die in deze 21e eeuw goed van pas komen.

Wat is EigenWijs?

EigenWijs is de naam waaronder De Domijnen sinds 2017 in de Westelijke Mijnstreek invulling geeft aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Met EigenWijs werken we aan:
1. Het verbeteren van duurzame kwaliteit van cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs en speciaal onderwijs met de culturele omgeving. Door het ontwikkelen van integrale cultuureducatie in verbinding met andere vakken en het verbinden van binnen- en buitenschools brengen we de culturele omgeving dichterbij de leerling.
2. Het vergroten van de professionaliteit van leerkrachten en het culturele veld met oog voor het stimuleren van kansengelijkheid.

Voor wie?

Alle basisscholen in de Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen, Stein en Beek) kunnen meedoen aan EigenWijs. Het streven is dat alle scholen deelnemen. EigenWijs stimuleert de samenwerking tussen de scholen en het culturele veld en zorgt voor verbinding. Zowel culturele instellingen, onderwijsinstellingen zoals pabo en kunstvakonderwijs, individuele kunstbeoefenaars en vakdocenten en amateurverenigingen uit de regio kunnen aanhaken.

Ontwikkel je eigen programma vanuit jouw visie

EigenWijs is geen kant en klaar programma, integendeel. Basisscholen ontwikkelen een eigen visie, beleid, les- en activiteitenprogramma, en geven zo op ‘EigenWijze’ manier vorm aan hun cultuuronderwijs. Daarbij krijgen ze hulp van de afdeling Educatie van De Domijnen. Om cultuureducatie vorm te geven, bewustwording te vergroten, op maat te ondersteunen en cultuureducatie in het curriculum te borgen maken we gebruik van TalentCement. Dit is een traject van vier stappen die als bouwstenen dienen:
1 Ontwikkel je visie
2 Schep je kader
3 Maak je activiteitenplan
4 Aan de slag!

Het culturele veld wordt vanaf de eerste stap bij TalentCement betrokken. Zo zijn er inmiddels vanuit doorgaande leerlijnen mooie activiteiten en co-creaties ontwikkeld die aansluiten bij onderzoekend en ontdekkend leren, wereldoriëntatie en taal- en leesbevordering. Deze projecten en activiteiten worden voortgezet, op maat ingezet op andere scholen en/of doorontwikkeld. Voor nieuwe scholen die klein willen beginnen is TalentCement Light een mogelijkheid. Ook hier is een gedragen visie het uitgangspunt.

Deelname en kosten

EigenWijs wordt, als regionale invulling van Cultuureducatie met Kwaliteit, gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen. Deelnemende scholen kunnen jaarlijks gebruik maken van een budget voor ontwikkeling, uitvoering en borging van cultuuronderwijs. Daarnaast is het ook mogelijk om (financiële) ondersteuning te krijgen voor onder andere co-creaties, projecten, trainingen voor leerkrachten en workshops voor het team. Voor deelnemende scholen geldt een eigen bijdrage van slechts vijf euro per leerling per jaar, afkomstig uit de prestatieboxmiddelen. Deelnemende scholen verbinden zich aan EigenWijs door middel van een samenwerkingsovereenkomst.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in EigenWijs of wil je meer weten? Neem dan contact op met de afdeling Educatie van De Domijnen via educatie@dedomijnen.nl of 088-5995570.

Basisinformatie

stap 1 van 2

* verplicht invullen

terug

Toelichting

stap 2 van 2

Je bijdrage is aangemeld

Je ontvangt zo snel mogelijk bericht op
voorbeeld@voorbeeld.nl

Helaas, er ging iets mis!

Controleer het formulier op fouten.
Mocht dit probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met educatie@dedomijnen.nl

sluit dit venster