Home
sluiten
Cultuureducatie-met-Kwaliteit

Voor het onderwijs

Wil jij met je school cultuureducatie naar een hoger plan tillen? Ben je op zoek naar manieren om cultuureducatie beter aan te kunnen laten sluiten bij de schoolvakken, of bij de onderwijskundige visie van jouw school?

Wij kunnen je daarmee helpen. Binnen CmK stimuleren en faciliteren we de samenwerking tussen scholen en het culturele veld. Onder meer door te helpen bij het ontwikkelen van de culturele leerlijn en het bevorderen van de deskundigheid van leerkrachten en educatief medewerkers.

Binnen EigenWijs versterken we de deskundigheid doordat we samen met de deelnemers activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Het maakproces in creatie inspireert en verbindt. Daarnaast zorgt deze werkwijze voor een goed resultaat! We bieden verschillende trainingen aan om medewerkers van scholen te faciliteren in het samenwerken aan kwaliteit:

Doe EigenWijs voor onderwijsteams

Directie, leerkrachten en ICC-er onderzoeken hun dromen en idealen met betrekking tot cultuureducatie. Wat willen jullie de leerlingen meegeven in hun culturele ontwikkeling? Jullie maken met elkaar helder hoe jullie visie op cultuureducatie past binnen je bredere onderwijsvisie. Je gaat hierbij uit van waar jullie trots op zijn, van wat je zeker wilt behouden en waar je kansen ziet liggen. In dialoog met De Domijnen Educatie vertaal je dit naar een gedragen visie, die aansluit bij het beleid van de school.
Meer informatie >

ICC-training Nieuwe Stijl

De ICC-training Nieuwe Stijl leidt op tot interne cultuurcoördinator in het basisonderwijs. De cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden.
De training is gericht op:

  • het schrijven van een cultuurplan voor de school
  • het opbouwen van een cultureel netwerk
  • het stimuleren van draagvlak voor cultuureducatie
  • het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator.

Meer informatie >

Nascholing Leerkracht tot cultuurdrager

Dit nascholingstraject is voor leerkrachten die werkzaam zijn in het primair onderwijs en die zich willen specialiseren in een van de kunstdisciplines muziek, dans of beeldende vorming.
Meer informatie >

Opleiding Cultuurbegeleider

Deze post-HBO-registeropleiding leidt ICC-ers op tot cultuurbegeleider. Als cultuurbegeleider heb je een bredere blik en opereer je op een breder terrein dan de ICC-er. Tijdens de opleiding zijn de theoretische onderdelen sterk gekoppeld aan de praktijk op jouw eigen school. Na elke bijeenkomst ga je met jouw leerlingen, jouw collega’s en het culturele werkveld aan de slag. Je legt een portfolio aan waarmee je aantoont wat je hebt geleerd en toegepast. In het tweede jaar doe je onderzoek op jouw eigen school naar een vraag die wordt ondersteund door je directeur.

De opleiding tot cultuurbegeleider wordt momenteel niet aangeboden.
Meer informatie >

Basisinformatie

stap 1 van 2

* verplicht invullen

terug

Toelichting

stap 2 van 2

Je bijdrage is aangemeld

Je ontvangt zo snel mogelijk bericht op
voorbeeld@voorbeeld.nl

Helaas, er ging iets mis!

Controleer het formulier op fouten.
Mocht dit probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met educatie@dedomijnen.nl

sluit dit venster