Home
sluiten
Cultuureducatie met Kwaliteit - Schep het kader

Schep het kader

Schep het kader waarbinnen je de deelname aan EigenWijs faciliteert: hoeveel tijd en geld maak je hiervoor vrij?
Je legt je visie op cultuureducatie vast in het beleidsplan van de school.

Je bepaalt hoe je de visie implementeert op jullie school, passend bij de manier waarop jullie het onderwijs vormgeven.
Kies je voor één of meerdere kunstdisciplines?
En bij welk onderwijsgebied wil je graag aansluiten?

Het is cruciaal dat het team wordt meegenomen in het traject en voldoende gefaciliteerd wordt. Op deze manier kan elke leerkracht binnen zijn/haar groep bijdragen aan de culturele ontwikkeling van de leerlingen, passend bij de ontwikkelde visie.

Is er nog geen getrainde ICC-er op je school? Twee leerkrachten per team mogen de Training tot Cultuurcoördinator Nieuwe Stijl volgen. Is er wél al een getrainde ICC-er op je school, maar wil hij/zij zijn/haar kennis hernieuwen en opfrissen? Ook dat kan, door deelname aan deze training. Daarnaast krijgen alle leerkrachten de mogelijkheid om zijn/haar eigen culturele vaardigheden te vergroten of te verdiepen middels de training Leerkracht tot Cultuurdrager.

Wie doet wat?

Directeur

De directeur signaleert kansen om met cultuureducatie aan te sluiten bij het bredere onderwijsprogramma van je school. De directeur stelt het beleidsplan vast en faciliteert de ICC-er en de leerkrachten (in tijd en geld) voor de uitvoering van het traject.
Hij/zij heeft een sterke ondersteunende rol in het vergroten én het behouden van draagvlak bij het team. De directeur helpt de gemeenschappelijke ambities in het vizier te houden. Daarbinnen creëert hij/zij de ruimte voor individuele kwaliteiten en talenten van het team.

ICC-er

De ICC-er is de kartrekker van het cultuuronderwijs. Hij/zij onderzoekt hoe het cultuuronderwijs een zaak van het hele team kan worden. De ICC-er neemt hierin het voortouw. De inzet van de andere leerkrachten is daarbij onmisbaar.

Leerkracht

De leerkracht heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de visie op cultuureducatie. Hij/zij onderschrijft deze visie en laat deze tot uiting komen in het werk met zijn/haar leerlingen. De leerkracht deelt zijn opgedane kennis en ervaringen met andere leerkrachten. Hij/zij laat zich ook inspireren door de kennis en ervaringen van collega’s.

Relevante scholing

Icc-training nieuwe stijl

Nascholing leerkracht tot cultuurdrager

 

< Ga naar stap 1

Ga naar stap 3 >

Basisinformatie

stap 1 van 2

* verplicht invullen

terug

Toelichting

stap 2 van 2

Je bijdrage is aangemeld

Je ontvangt zo snel mogelijk bericht op
voorbeeld@voorbeeld.nl

Helaas, er ging iets mis!

Controleer het formulier op fouten.
Mocht dit probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met educatie@dedomijnen.nl

sluit dit venster