Home
sluiten
Cultuureducatie met Kwaliteit - Maak een visie

Maak een visie

Ontwikkel of verdiep jullie visie op cultuureducatie. Directie, leerkrachten en ICC-er onderzoeken hun dromen en idealen met betrekking tot cultuureducatie. Wat willen jullie de leerlingen meegeven in hun culturele ontwikkeling?

Jullie maken met elkaar helder hoe jullie visie op cultuureducatie past binnen je bredere onderwijsvisie. Je gaat hierbij uit van waar jullie trots op zijn, van wat je zeker wilt behouden en waar je kansen ziet liggen. Dat kan gaan om onderwijsvernieuwing, het inzetten of versterken van de kwaliteiten van het team, maar bijvoorbeeld ook om de profilering van de school als cultuur-school. In dialoog met De Domijnen Educatie vertaal je dit naar een gedragen visie, die aansluit bij het beleid van de school.

Wie doet wat?

Directeur

De directeur denkt mee over de ambities, vanuit het bredere perspectief van de schoolvisie. Hij/zij creëert samen met de ICC-er draagvlak in het team.

ICC-er

De ICC-er is de schakel tussen de directie en het team van leerkrachten. Samen met de directeur creëert hij/zij draagvlak in het team. De ICC-er brengt het team voortdurend op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen en de voortgang. Als inspirator denkt hij/zij in kansen en mogelijkheden.
Ook is de ICC-er de rechtstreekse contactpersoon van de accountmanager.

Het team

Het team van leerkrachten denkt mee, ziet kansen en mogelijkheden, geeft feedback en zorgt er op deze manier voor dat de visie op cultuureducatie aansluit bij de visie van de school en de wensen van de leerkrachten.

Accountmanager

De accountmanager van De Domijnen denkt mee met de directeur en ICC-er over de mogelijkheden die deelname aan EigenWijs biedt. Hij/zij geeft advies en ondersteuning bij het vormen van de visie op cultuureducatie.

Relevante scholing

Doe Eigenwijs voor onderwijsteams

 

Ga naar stap 2 >

Basisinformatie

stap 1 van 2

* verplicht invullen

terug

Toelichting

stap 2 van 2

Je bijdrage is aangemeld

Je ontvangt zo snel mogelijk bericht op
voorbeeld@voorbeeld.nl

Helaas, er ging iets mis!

Controleer het formulier op fouten.
Mocht dit probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met educatie@dedomijnen.nl

sluit dit venster