Home
sluiten
Cultuureducatie met Kwaliteit - Kennisdeling

Kennisdeling

Een van de belangrijkste pijlers in het project EigenWijs is het delen van de opgedane kennis en ervaringen. Dit doen we op verschillende manieren en op verschillende niveaus.

ICC-ers, leerkrachten en de mensen uit het culturele veld inspireren elkaar door:

Afdeling Educatie van De Domijnen neemt deel aan het Cultuureducatie Platform Limburg.

Afdeling Educatie van De Domijnen en de onderwijsbesturen delen kennis en ervaringen in de klankbordgroep EigenWijs. Bekijk de agenda.

De leerlingen delen hun ervaringen en creaties via het Digitale Cultuurportfolio. De talentontwikkeling van de kinderen staat hierbij voorop.

Inspiratiebijeenkomst

EigenWijs organiseert inspiratiebijeenkomsten voor ICC-ers en leerkrachten van alle basisscholen in onze regio. Het netwerk biedt scholen een kans om ervaringen te delen, inhoudelijke kennis over cultuureducatie te vergroten en nieuwe inspiratie op te doen. Zo verdiept en verstevigt EigenWijs samen met scholen de rol van cultuureducatie in het onderwijs. Ook versterken deze bijeenkomsten onze verbinding met de scholen én de verbinding van de scholen onderling.


Open Podium
Er zijn 3 bijeenkomsten per schooljaar: in november, februari en mei/juni. De bijeenkomst in mei/juni is een Open Podium: hier presenteren scholen, culturele partners en instellingen de activiteiten die zij samen ontwikkeld hebben. Kijk in de agenda wanneer de eerstvolgende inspiratiebijeenkomst is gepland.
Voor wie: cultuurbegeleiders, ICC-ers, leerkrachten, culturele veld.

Klankbordgroep

Voor wie: onderwijskoepels – penvoerder De Domijnen

Platform Cultuureducatie Limburg (PCL)

De taak van het PCL is om ervoor te zorgen dat er een goede afstemming en kennisdeling plaatsvindt tussen de penvoerders, scholen, vakopleidingen, overheden, culturele instellingen en andere partners. Het PCL is een lerende organisatie: van en met elkaar leren en delen centraal staat. Op vraag van de deelnemers worden werkplaatsen ingericht waar vraagstukken met elkaar uitgediept worden.
Voor wie:

  • onderwijs
  • penvoerders uit Limburg
  • de beide Pabo’s
  • vertegenwoordiging vanuit de vakopleidingen
  • een afvaardiging van de Limburgse Kunstencentra
  • overheden en culturele aanbieders.

Bekijk de agenda om te zien wanneer Het Platform bij elkaar komt.

Digitaal cultuurportfolio

Het kind wordt (mede)eigenaar door zijn eigen creatieve ontwikkeling te volgen via een digitaal cultuurportfolio, passend bij de 21e-eeuwse vaardigheden.
Voor wie: de kinderen

Basisinformatie

stap 1 van 2

* verplicht invullen

terug

Toelichting

stap 2 van 2

Je bijdrage is aangemeld

Je ontvangt zo snel mogelijk bericht op
voorbeeld@voorbeeld.nl

Helaas, er ging iets mis!

Controleer het formulier op fouten.
Mocht dit probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met educatie@dedomijnen.nl

sluit dit venster