Home
sluiten

EigenWijs?

EigenWijs is de naam waaronder penvoerder De Domijnen sinds 2017 in de Westelijke Mijnstreek invulling geeft aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Met EigenWijs werken we aan:
1. Het verbeteren van duurzame kwaliteit van cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs en speciaal onderwijs met de culturele omgeving. Door het ontwikkelen van integrale cultuureducatie in verbinding met andere vakken en het verbinden van binnen- en buitenschools brengen we de culturele omgeving dichterbij de leerling.
2. Het vergroten van de professionaliteit van leerkrachten en het culturele veld met oog voor het stimuleren van kansengelijkheid.

EigenWijs is geen kant en klaar programma, integendeel. Basisscholen ontwikkelen een eigen visie, beleid, les- en activiteitenprogramma, en geven zo op ‘EigenWijze’ manier vorm aan hun cultuuronderwijs. Daarbij krijgen ze hulp van de afdeling Educatie van De Domijnen.

Hoe we dit aanpakken vind je hier.

Basisinformatie

stap 1 van 2

* verplicht invullen

terug

Toelichting

stap 2 van 2

Je bijdrage is aangemeld

Je ontvangt zo snel mogelijk bericht op
voorbeeld@voorbeeld.nl

Helaas, er ging iets mis!

Controleer het formulier op fouten.
Mocht dit probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met educatie@dedomijnen.nl

sluit dit venster