Home
sluiten

Bijeenkomst Platform Cultuureducatie Limburg

12 december 2017

In de provincie Limburg zijn 6 verschillende penvoerders verantwoordelijk voor de uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit. Elke penvoerder werkt voor een andere regio. Het Platform Cultuureducatie Limburg (PCL) is opgericht om de samenwerking tussen de penvoerders te bevorderen.

Deze bijeenkomst is i.v.m. de staking van het onderwijs verplaatst naar 23 januari.

Het PCL zorgt ervoor dat er een goede afstemming en kennisdeling tussen de zes regionale penvoerders, overheden, onderwijs, opleidingen en culturele instellingen en andere partners is. Elkaar inspireren, van elkaar leren en alle mogelijke kennis over cultuureducatie delen zijn de belangrijkste acties binnen het PCL.

Het PCL komt regelmatig bij elkaar. Interesse om aan te sluiten? Of wil je je inschrijven voor de nieuwsbrief? Ga dan naar Platform Cultuureducatie Limburg.