Home
sluiten

Zelf een activiteit aanmelden

Activiteit aanmelden

Creatieve Team Start

Portretten tekenen & boetseren

Houtskool – je vingers worden zwart

Experimenteren en ontdekken met houtskool

Dramalessen voor de onderbouw

Ben je op zoek naar culturele projecten met de nadruk op drama? En dat specifiek voor de onderbouw? Neem dan contact op!

Voor de leerkrachten: van podiumkunst naar beeldend

Loop jij als leerkracht wel eens vast in de creatieve vakken? Of ben je op zoek naar verbinding tussen diverse culturele disciplines? 

Museum van mezelf

Museum van mezelf

In deze lessen gaan de leerlingen een museum van zichzelf maken. Leren om naar jezelf te kijken en naar de ander. Ontdekken wie ben ik en wie is de ander. Inzoomen op eigenschappen en karakter en dit kunnen presenteren aan elkaar en met elkaar door je in te leven in de ander.

Maak je eigen musical

Leerlingen gaan onder begeleiding van "De Snelbinders" zelf een musical scene bedenken + maken op het tempo van een snelkookpan! Als alle leerlingen per groepje 1 scene maken … heb je een mini-musical met ongeveer 5 scenes.

Speurtocht naar jezelf!

Zelfvertrouwen vergroten van de leerlingen door middel van Kunstlessen, en inzicht geven aan het team hoe zelfvertrouwen werkt en wat Kunst daarin kan betekenen. Deze lesbrieven bevatten dramalessen waarin de kinderen veel fysiek samenwerken om hun zelfvertrouwen te vergroten.

Leef je in, leef je uit

Inzoomen op eigenschappen en karakter door je in te leven in de ander.

Mensfiguren tekenen

Er wordt in de drie lessen toegewerkt naar het leren tekenen van een mensfiguurtje van binnenuit naar de buitenkant. Kinderen krijgen Inzicht en beleving in het bewegen van het lichaam en leren algemene verhoudingen kennen. Het vergoot de creativiteit door tegenstellingen.

Nat vilten

Het doel is om de kinderen kennis laten maken met dit oude ambacht, met zijn vele mogelijkheden. Alles wat je nodig hebt om vilt te maken heb je meestal al in huis. Vilten werkt harmoniserend en verbindend. Zowel zacht werken als uiteindelijk volhouden komen aan de orde.

Sinterklaas ritmes

Dit gaat om een muziekles rondom het thema "Sinterklaas". Het is een les van 30 minuten bedoeld voor de onderbouw. Het doel van deze activiteit is om kinderen kennis laten maken met de ritmische bouwstenen van muziek. Ze beleven het thema Sinterklaas op een muzikale manier en leren steeds meer woorden binnen dat thema.

Creativity is intelligence having fun

Het doel van deze activiteit is om de creatieve processen van de leerlingen stimuleren en verdiepen. De Snelbinders gaan in de klas een activiteit doen om het creatieve denken van de kinderen te ontwikkelen. De activiteit is algemeen van opzet, zodat ze in verschillende vakgebieden toegepast kunnen worden. De leerkracht kijkt toe en kan zo geïnspireerd raken.

Muziek van de planeten

Deze les laat zien aan leerkrachten hoe je muziek kunt koppelen aan bepaalde thema's die actueel zijn op dat moment. De leerkrachten nemen ook een actieve rol in tijdens de lessen. Leerlingen leren meer over het thema waarmee ze bezig zijn, maar dan middels muziek. Ze leren hoe een partituur in elkaar zit, maar ook om goed te luisteren naar muziek en hoe je die muziek kunt noteren.

Ik ben een kerstboom

Deze lesbrief is gemaakt op vraag van een school. De school is aan het experimenteren met muziekmethodes, waaronder 123zing. De vraag was hoe je zo'n les uit deze methode aanpakt, en wat je er allemaal mee kunt doen. Ook als je als leerkracht geen of weinig ervaring hebt in het geven muzieklessen.

Les carnaval des animaux

Samen lekker bewegen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de verbeelding. Dit om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. Samenwerking en elkaar kunnen vertrouwen speelt hierin een grote rol.  Kinderen leren hun eigen lichaam kennen, en maken kennis met klassieke muziek. Het prikkelt de creativiteit en de beleving in het bewegen. 

Werken met klei

Kennismaken en experimenteren met het materiaal klei. Leerlingen krijgen vele tips in het werken met klei. Wanneer droogt het uit en gaat het barsten? Klei kan verschillende kleuren hebben, en ziet er anders uit nadat het gebakken is. Ze leren verschillende technieken zoals vormen, rollen, kneden, en glad maken. Ook wordt er andere materiaalkennis opgedaan waarmee je klei kunt bewerken. 

Playtronica

Techniek en muziek, dat is pas chique!

Leerlingen maken kennis met (elektronische) muziek en leren hoe je deze muziek zelf kunt bouwen. Wat heb je nodig, wat zijn geleidende materialen en waarom heb je die nodig? In de onderbouw leren kinderen samenwerken en met name de verwondering op de gezichten van de kinderen als ze muziek maken is goud waard.  Door goed samen te werken komen er de mooiste klanken. Als ze elkaar aanraken, klinkt er muziek. Dat is wel echt magisch....

Boomwhackers (groep 5 t/m 8)

Het doel van deze lessen is om de groepsleerkrachten te inspireren om aan de slag te gaan met de aangeschafte schoolinstrumenten. Op veel scholen zijn er boomwhackers en andere instrumenten aanwezig. Echter niet alle leerkrachten weten wat er allemaal mogelijk is met die instrumenten. Deze lessen zijn speciaal bedoeld voor de leerkrachten. Dan kunnen ze lekker zelf aan de slag met hun eigen klas.

Boomwhackers (groep 1 t/m 4)

Het doel van deze lessen is om de groepsleerkrachten te inspireren om aan de slag te gaan met de aangeschafte schoolinstrumenten. Op veel scholen zijn er boomwhackers en andere instrumenten aanwezig. Echter niet alle leerkrachten weten wat er allemaal mogelijk is met die instrumenten. Deze lessen zijn speciaal bedoeld voor de leerkrachten. Dan kunnen ze lekker zelf aan de slag met hun eigen klas.

Ontdekken door te dansen

Het overkoepelende doel van deze lessen is om middels dans en beweging ontdekkend te leren. Daarbij komen heel veel aspecten aan bod.  De kleuters leren zich te verplaatsen in de beschikbare ruimte, en ervaren het verschil in 'kleine en grote passen'. Ze worden zich bewust van de verschillende vormen en de namen die daarbij horen. Middels dans leren ze ook de muzikale frasering in liedjes herkennen en van laag naar hoog en andersom. . Er worden lichaamsdelen benoemd en herkend. Ook speelt samenwerken en rekening houden met de ander een grote rol.  Ze leren zichzelf te presenteren voor een groep en op je buurt te wachten.

Wonen

Via het thema bouwen worden er verschillende huizen en woningen behandeld en ook wordt er gekeken waar de huizen staan. Tijdens de eerste les worden er foto's getoond aan de kinderen van verschillende soorten woningen. Daarbij kun je denken aan: huizen, flats, hutjes, muizenholletjes, vogelnesten, mensen zonder woning enz. Er komt een gesprek op gang met de leerlingen. 

Bouwen met bamboe

Leerlingen leren basisvaardigheden van het bouwen. Dit aan de hand van de geschiedenis van hoe mensen door de eeuwen heen bouwden, maar ook door eigen ervaring. Aangezien de leerlingen in groepjes gaan bouwen, is samenwerking een belangrijke factor.

Bouwen aan relaties

Middels de werkvorm drama wordt er met de kinderen in de groep gewerkt aan het zelfvertrouwen en aan goede onderlinge relaties. Hierbij kun je denken aan: openheid, gelijkheid, omgaan met conflicten, inzicht in eigen gedrag en invloed hiervan op de ander.

Dansstijlen

Dansstijlen!

Leerlingen komen in aanraking met diverse dansstijlen en leren begrippen en thema’s op een andere manier dan normaal, namelijk door beweging en dans.

Dansen op de Noordpool

Dansen op de Noordpool

De kinderen leren begrippen en thema’s op een andere manier dan normaal, namelijk door beweging en dans. De leerkrachten leren opbouwend in 3 lessen hoe zij zelf dans en beweging in kunnen zetten tijdens de lessen

De Krant!

Dit betreft een dramales met als thema "de Krant". Leerkrachten worden geprikkeld om meer mogelijkheden te zien met simpele materialen. Leerlingen werken met Illusie en het samenwerken speelt een grote rol!

Koffer activiteit, weer naar school!

Het Snelbinders duo speelt een verhaal dat de rituelen van het naar school gaan weergeeft. (Het opstaan, aankleden, ontbijten, rugzak inpakken e.d.) Leerlingen kunnen dingen verwoorden, komen zelf met ideeën, vertellen hun eigen verhaal.

Krantenkunst

Krantenkunst, wat kun je allemaal maken met simpelweg alleen maar krantenpapier? In deze lessen heeft het kennismaken en onderzoeken van materialen een belangrijke rol. Wat is er allemaal mogelijk met simpele materialen. Daarnaast is speelt het samenwerken een belangrijke factor.

Dit zijn wij!

De leerlingen van groep 7 en 8 maken per groep één gezamenlijk lied. Ze maken muziek, tekst en videoclip zelf. Het gaat hierbij om samenwerken en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Rupsje Nooitgenoeg uitgebeeld!

Leerlingen leren samen te spelen, te overleggen en samen te werken in situaties die hun fantasie en verbeelding prikkelt.

Boomwhacker Fun

Kennismaken met de speeltechnieken en klankmogelijkheden van Boomwhackers.

Componeren met Kids

Het creatief compositorisch vermogen van leerlingen aanboren en ontwikkelen.

Music Games

Het intelligentiegebied ‘Muziekslim’ binnen lessen verbinden met de andere slimheden: beeldslim, zelfslim, denkslim, mensenslim, natuurslim, beweegslim en rekenslim. Leerkrachten met weinig tot geen muzikale vaardigheden en/of vertrouwen hierin kortdurende werkvormen aanbieden, waarin muzikale vaardigheden gekoppeld worden aan de andere intelligenties.

Louise Nevelson; Textuur sculptuur

De leerlingen hun eigen creativiteit laten ontdekken, materialen leren hergebruiken en het verschil leren tussen een patroon en een textuur.

Geronimo Stilton, geleide fantasie met emoties

Leerlingen leren om te gaan met emoties en leren zich in te leven in de ander. Ze leren hun verbeelding- en inlevingsvermogen te vergroten en uit te beelden

Levend emotie-memoryspel: kijken en raden

Emoties van jezelf en anderen leren herkennen. Leerlingen leren goed naar elkaar te luisteren en te kijken. Ook leren ze bepaalde overtuigingsvaardigheden.

Experimenteren met klei!

Inzicht krijgen in het materiaal klei, leren over de invloeden van weersomstandigheden. Ontdekken, voelen, onderzoeken.

De gewone vlinder

Deze les werkt aan het onderzoeken, oplossend en creatief vermogen van kinderen, Verder leren ze via de discipline dans, een gezonde lichaamshouding aan te nemen.

Vogels in de lente

Onderzoekend leren, kinderen leren vogelsoorten kennen, werken met materialen uit de natuur, ontwerpen en bouwen zelf een nest.

Beer bouwt een winterhuis

In deze lessen leren kinderen op speelse wijze een boek te analyseren, een probleem op te lossen, en zelf te gaan bouwen.

Fantasiegebouw

Ontdekken, materialen leren kennen, structuur herkennen, inzicht krijgen, zelf aan de slag met o.a. klei!

De machine danst!

Middels ontdekkend leren op een creatieve manier met een thema aan de slag gaan. Ontdekken, ontwerpen, expressie.

Kun je Herfst horen?

Kinderen bewust laten worden van geluiden, experimenteren met instrumenten, ervaringen verklanken, met als thema "De Herfst"

Vinger in de dijk

De leerlingen leren in deze les over absorberende materialen, het aflezen van hoeveelheden, het maken van een bouwplan, en ze leren conclusies te trekken.

De geheime tuin

Creatieve expressie en ruimtelijk werken.

Schaduwspel ‘Carnaval van de dieren’

Leren ontwerpen, toepassen van verbindingstechnieken en presenteren van je werk, waarbij creativiteit voorop staat!

Eigenwijs de school uit! Erfgoed

Eigenwijs de school uit! Theater

Eigenwijs de school uit! Literatuur

Ik Jij Wij project

Beter leren samenwerken middels drama

Stop motion

Creatieve opdracht rondom milieu en kringloop

Mooie woordenmuseum

Het mooie woordenmuseum is gericht op het verbeteren van de –ei en –ij woorden

Tafelmanieren

Leerlingen van groep 5 & 6 beleven in een andere context de tafeltjes van 7, 8 en 9

Kleuters en macht

Kinderen werken aan de begrippen ‘meer’, ‘minder’ en ‘evenveel’

De d-b omkeringen met beren en draken te lijf gaan!

De kinderen benaderen de letters d en b met een verhaal over een draakje en een beer

Alle gekheid op één stokje! Verhalen schrijven

Werken aan het doel schrijven van verhalen

Aan tafel bij Professor Tafelmans

Genieten van theater en op unieke wijze de tafels leren

Basisinformatie

stap 1 van 4

* verplicht invullen

terug

Activiteit informatie

stap 2 van 4

* verplicht invullen

terug

Selecteer kenmerken

stap 3 van 4

Onderwijsgebieden

Disciplines

21e-eeuwse skills

Doelgroep *

* verplicht invullen

terug

Activiteit informatie

stap 4 van 4
Dit bestand is niet geschikt
Dit bestand is niet geschikt
Dit bestand is niet geschikt

dit is geen verplichte stap

terug

Je activiteit is aangemeld

Je ontvangt zo snel mogelijk bericht op
voorbeeld
zodra de activiteit is geplaatst op de site.

Helaas, er ging iets mis!

Controleer het formulier op fouten.
Mocht dit probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met educatie@dedomijnen.nl

sluit dit venster