Home
Menu Sluit Zoeken MijnDomijn
  • MijnDomijn:
  • Tickets
  • Poppodium
  • Bibliotheek
  • Educatie
  • Amateurkunst
Winkelwagen Contact
sluiten

Training Interne Cultuur Coördinator (ICC) 2019-2020

€ 0,00 (Gratis)
Teams en leerkrachten
Deskundigheidsbevordering
scholen

We zijn verheugd je te kunnen meedelen dat de ICC training in september 2019 gaat starten.
Deze training wordt aangeboden door De Domijnen
in samenwerking met de Nieuwste PABO in het kader van CmK. 

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 14:00 tot 17:00 uur. 

De cursusdata: 
ICC 1 – 11 september 2019
ICC 2 – 23 oktober 2019
ICC 3 – 27 november 2019
ICC 4 – 8 januari 2020
ICC 5 – 12 februari 2020
ICC 6 – 25 maart 2020
ICC 7 – 22 april 2020
ICC 8 – 17 juni 2020 

ICC-training:
De training interne cultuurcoördinator (icc-training) leidt leerkrachten op tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs. De cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden.
De icc-training van acht dagdelen is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor de school, het opbouwen van een cultureel netwerk, het stimuleren van draagvlak voor cultuureducatie en het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van ca. drie uur en is als volgt opgebouwd: 

  • Les 1-3: Cultuur op school 
  • Les 4-6: Van visie naar actie 
  • Les 7: Presentatie van het cultuurplan tijdens een teambijeenkomst en aanwezig bij de presentatie van een medecursist op diens school
  • Les 8: Inhoudelijke afronding, laatste aanscherping cultuurplan en uitreiking certificaten 

Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt ca. 50 uur. 

Erkend:
Sinds oktober 2015 is de cursus cultuurcoördinator een erkende opleiding en gevalideerd door het lerarenregister. Je kunt de cursus opvoeren als professionaliseringsactiviteit voor 50 registeruren (RU). Vanaf 1 augustus 2019 is het verplicht je professionalisering bij te houden, tot die tijd is het vrijwillig. 

Aanmelding:
Vanwege de korte tijd die er nog is voordat de cursus start willen we je vragen om via een mailtje alvast je deelname te bevestigen. Er zal een inschrijfformulier op volgen na aanmelding.
Meld je aan via: educatie@dedomijnen.nl

  

aan het zoeken...