Home
Menu Sluit Zoeken MijnDomijn
  • MijnDomijn:
  • Tickets
  • Poppodium
  • Bibliotheek
  • Educatie
  • Amateurkunst
Winkelwagen Contact
sluiten

Leskist Kansrijk- bestrijd de cirkel van armoede (groep 7 en 8)

€ 0,00 (Gratis voor scholen in Sittard-Geleen*)
Primair onderwijs en BSO, Teams en leerkrachten
Taal- en leesbevordering
scholen

Een gratis kant-en-klaar lesproject over het thema ‘kinderen en armoede’  

Wist je dat in elke klas gemiddeld twee tot drie kinderen in armoede opgroeien? Om het ‘lastige’ onderwerp armoede op een toegankelijke manier in de klas bespreekbaar te maken, is een bijzondere leskist ontwikkeld: een gratis kist vol boeken en lesopdrachten over dit thema.  

Wie in armoede opgroeit, staat vaak langs de zijlijn. De leskist bevat populaire leesboeken over kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden en die door geldgebrek al vroeg in hun leven voor uitdagingen komen te staan. Aan de hand van lesopdrachten worden de leerlingen geholpen zich te verplaatsen in het leven van de boekpersonages en leren zij, door op onderzoek uit te gaan, hoe het is om arm te zijn.   

Armoede: praat erover in de klas 

De leskist kist bevat dertig kinderboeken, klassikale opdrachten voor acht lessen en een lesbrief voor leerkrachten/docenten. De lesopdrachten worden in groepjes uitgevoerd en vervolgens aan de klas gepresenteerd. Zodoende kan de klas zich het thema armoede op een empathische manier eigen maken. De leergebieden Burgerschap, Mens & Maatschappij en Leesmotivatie & Literaire competentie komen in dit project samen. Achterin de lesbrief vind je een sociale kaart met de interventies die in Sittard – Geleen  worden aangeboden voor gezinnen die leven in armoede.  

Kosten

De leskist wordt gratis aangeboden aan scholen in de gemeente Sittard-Geleen, de school betaalt alleen €15 per rit voor transportkosten. Het is ook mogelijk om de leskist zelf af te halen bij bibliotheek Ligne of bibliotheek Geleen. In dat geval hoeven er uiteraard geen transportkosten betaald te worden. 

De kist wordt in de week voorafgaand aan het project afgeleverd, gedurende acht weken uitgeleend en na afloop weer opgehaald.  

Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede is een initiatief van Positive Minds, een stichting die de financiële vaardigheden van kinderen en jongeren stimuleert. 

*De gemeente Sittard – Geleen is medefinancier van dit project. De leskist wordt daarom ook alleen aangeboden aan scholen in deze gemeente. 

aan het zoeken...