Home
Menu Sluit Zoeken MijnDomijn
  • MijnDomijn:
  • Tickets
  • Poppodium
  • Bibliotheek
  • Educatie
  • Amateurkunst
Winkelwagen Contact
sluiten

Eigenwijs de school uit! Erfgoed: Sittard, de middeleeuwse stad (groep 6, 7 en 8)

Primair onderwijs en BSO
Cultuureducatie
scholen

Het Erfgoedcentrum De Domijnen is momenteel gesloten en daarom is deze activiteit nu niet te boeken. We hebben lesbrieven ontwikkeld over een aantal topstukken uit onze collectie, die lesbrieven kun je gewoon in de klas gebruiken. Dit zijn de topstukken waar een lesbrief voor is:
* Agricola
* Judaica
* Reliekenkastje
* De koffer van Lies

 

Doelgroep: groep 6, 7, 8
Tijdsinvestering:
Op School: minimaal 1,5 uur
Erfgoedcentrum: 2,5 uur
Locatie: school/erfgoedcentrum/Sittardse binnenstad
Beschikbaarheid: periode in overleg
Uitvoerder: leerkracht, museumdocent, medewerker archief

Doel:
Het inzetten van het erfgoed van de eigen omgeving voor een leerstofvervangende activiteit waardoor de geschiedenis een plek krijgt in de belevingswereld van het kind.
Dit project sluit aan bij de periode Tijd van Steden en staten (de Middeleeuwen) uit de leerlijn Oriëntatie op jezelf en de wereld.
Aan de hand van een spannend historisch verhaal, collectiestukken uit het Erfgoedcentrum (museum en het stadsarchief), een tocht door de historische Sittardse binnenstad en een toepasselijke creatief/ambachtelijke activiteit komt de lesstof over de Middeleeuwse Stad dichtbij het kind.

Met dit project wordt gewerkt aan de drie culturele competenties van het kind:
– onderzoekend vermogen
– creërend vermogen
– reflecterend vermogen
Ook komen er verschillende 21e eeuwse vaardigheden aan bod:
– samenwerken
– kritisch denken
– creatief denken
– probleem oplossen
– informatie vaardigheden
– communiceren

Waar vinden de activiteiten plaats:

In de klas:
1) De introductiefilm Het Sittard Mysterie: Het bekijken van een film waarin het spannende verhaal over Walram de Goede en Jutta van Ravensberg, die een belangrijke rol speelden in de middeleeuwse geschiedenis van Sittard, wordt verteld vanuit het perspectief van kinderen. De film bevat verwijzingen naar de stadswandeling en het museumbezoek dat later zal plaatsvinden.
2) Een les over een raadselachtige archeologische vondst: het kandelaartje van Haagsittard
3) Optioneel: eigen onderzoek door groepjes kinderen naar verschillende aspecten van de middeleeuwen dat ze vervolgens aan elkaar presenteren.

Erfgoedcentrum/de binnenstad van Sittard:
1) Een rondleiding door het middeleeuwse gedeelte van het Erfgoedcentrum waar het op school besproken kandelaartje in het echt kan worden bewonderd en de kinderen hun eigen onderzoek toetsen aan wat er in het museum te zien is.
2) Een bezoek aan het stadsarchief waar de kwetsbare eeuwenoude oorkonde uit het verhaal van de film in het echt aan de kinderen getoond wordt.
3) Een bezoek aan het museumatelier waar de kinderen een middeleeuwse boekverluchting maken, een tekst schrijven in schoonschrift met een kroontjespen en de resultaten zelf binden tot een ‘middeleeuws’ boek dat mee naar school gaat.
4) Een interactieve wandeling door het middeleeuwse centrum van Sittard waarbij de kinderen ontdekken dat allerlei elementen die een rol spelen in het oude verhaal over Walram en Jutta nog steeds terug te vinden zijn in de stad.

Reserveren:
Dit product is gratis voor scholen die deelnemen aan CmK.
Voor scholen die niet deelnemen aan CmK zijn de kosten € 157,-.
Voor meer informatie of het plaatsen van een reservering, mail naar:
educatie@dedomijnen.nl
(Vermeld hierbij de naam van de leerkracht, de groep, het aantal kinderen en welk product je wil reserveren.)

aan het zoeken...