Home
Menu Sluit Zoeken MijnDomijn
  • MijnDomijn:
  • Tickets
  • Poppodium
  • Bibliotheek
  • Educatie
  • Amateurkunst
Winkelwagen Contact
sluiten

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Primair onderwijs en BSO, Teams en leerkrachten
Cultuureducatie, Deskundigheidsbevordering
scholen

Wat is Cultuureducatie met Kwaliteit?

Kinderen optimaal laten profiteren van goed cultuuronderwijs. Dat is waar Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zich voor inzet. Door goed cultuuronderwijs leren kinderen belangrijke vaardigheden. Ze ontwikkelen zich tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. En niet onbelangrijk: kinderen hebben plezier van goed cultuuronderwijs.

Door gebruik te maken van doorlopende leerlijnen komen kinderen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed.

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel van het lesprogramma wordt. Het Rijk stelt hier (samen met andere overheden) geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het nieuwe programma. Voor meer informatie over het landelijke programma kun je terecht op www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl.

De Domijnen is penvoerder voor de Westelijke Mijnstreek gedurende deze nieuwe CmK-periode. Wij bouwen voort op de activiteiten die tijdens de vorige periode bij SIEN zijn ontwikkeld. Als centrumgemeente ondersteunt Sittard-Geleen de andere deelnemende gemeenten (Beek, Stein en Schinnen). Samen met de Provincie Limburg verdubbelen zij de gelden die door het Rijk beschikbaar worden gesteld.

Wil je meer informatie, kijk dan hier ( https://www.dedomijnen.nl/eigenwijs/ ) of neem contact op met onze collega’s van afdeling educatie via 088 599 55 70.

aan het zoeken...