Home
Menu Sluit Zoeken MijnDomijn
 • MijnDomijn:
 • Tickets
 • Bibliotheek
 • Educatie
 • Amateurkunst
Winkelwagen Contact
sluiten

Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 • Het intekenen op producten en diensten betekent dat bibliotheek De Domijnen haar uiterste best doet deze in te plannen. Het kan echter gebeuren dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden.
 • U wordt op tijd geïnformeerd wanneer de groepen zijn ingepland.
 • Mocht u niet op het afgesproken tijdstip met uw groep naar de bibliotheek komen, laat ons dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten anders is De Domijnen genoodzaakt €35,00 in rekening te brengen.
 • Wij gaan ervan uit dat de vaste leerkracht de groep begeleidt bij het project. De leerkracht is verantwoordelijk voor de orde in de groep en hij/zij is actief betrokken bij het project.
 • De materialen zijn niet vrij van intellectuele eigendomsrechten. Deze zijn en blijven eigendom van De Domijnen. Het is niet toegestaan materiaal zonder toestemming van De Domijnen te verveelvoudigen of te verspreiden, tenzij De Domijnen daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 • Gebruik is alleen toegestaan voor eigen, besloten, educatieve, non-commerciële toepassing.
 • Wijzigingen voorbehouden.

Voorwaarden klassikaal lenen:

 • Klassikaal lenen kan alleen bij een lidmaatschap van de onderwijsinstelling.
 • De groep komt één keer per zes weken naar de bibliotheek om boeken te ruilen.
 • Bij verhindering zorgt de leerkracht ervoor dat de boeken uiterlijk op de inleverdatum worden teruggebracht.
 • De bibliotheek maakt een rooster voor het hele schooljaar.
 • Het klassikaal lenen vindt zo veel mogelijk plaats tijdens de openingsuren van het bibliotheekfiliaal.
 • De school is verantwoordelijk voor de geleende boeken en betaalt boete voor boeken die te laat worden teruggebracht.

Inschrijfvoorwaarden schoolvoorstellingen:

  • Op basis van de inschrijving gaan wij contractuele verplichtingen aan met de theaters en gezelschappen.
  • De inschrijving is definitief op het moment dat de school het rooster ontvangt voor de voorstelling.
  • Indien de groep(en) onverhoopt niet of te laat bij de voorstelling verschijnt, is de school verplicht om het totaalbedrag van de ingeschreven groepen te voldoen.

Kosten groepspas voor VVE en BasisOnderwijs 1:

    • Groepspas € 20,00
    • Eenmalig inschrijfgeld € 2,50
    • Wisselcollectie 45 materialen per collectie, per groep € 15,00
    • Uitleentermijn 3 maanden
    • Themacollectie 10 materialen per collectie
    • Transsporttarief per wisselcollectie € 12,50
    • Verlengen wisselcollectie (verlengen via internet niet mogelijk) € 10,00
    • Klassikaal lenen

Kosten groepspas voor VVE en BasisOnderwijs 2:

    • Groepspas € 20,00
    • Eenmalig inschrijfgeld € 2,50
    • Wisselcollectie 40 materialen per collectie, per groep €  20,00
    • Uitleentermijn 5 maanden
    • Themacollectie 10 materialen per collectie
    • Transsporttarief per wisselcollectie € 12,50
    • Verlengen wisselcollectie (verlengen via internet niet mogelijk) € 10,00
    • Klassikaal lenen

Kosten instellingspassen:

    • Klassikaal lenen
    • Themacollecties
    • Wisselcollecties
    • Transporttarief € 12,50
    • Kosten:
    • Basis: € 40,00 12 maanden geldig, uitleentermijn 6 weken max.10 materialen, 1   pas.
    • Klein: € 70,00 12 maanden geldig, uitleentermijn 12 weken, max. 40 materialen, 1 pas
    • Groot 1: € 95,00 12 maanden geldig, uitleentermijn 6 maanden, max. 100 materialen, 2 passen
    • Groot 2: € 95,00 12 maanden geldig, uitleentermijn 6 weken, max 8 media, 20 passen
    • Zonder lidmaatschap kunt u geen collecties lenen.

Het afnemen van een programma, product of dienst, lenen van een collectie of deelnemen aan het klassikale lenen kan alleen als u akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden.

Wij wensen u veel plezier rondom alle activiteiten.  Als u suggesties voor verbetering heeft, horen wij deze graag via educatie@dedomijnen.nl

aan het zoeken...
Geef uw mening
Logo

Geef ons uw mening over deze pagina.