Home
Menu Sluit Zoeken MijnDomijn
  • MijnDomijn:
  • Tickets
  • Poppodium
  • Bibliotheek
  • Educatie
  • Amateurkunst
Winkelwagen Contact
sluiten

De Domijnen ontvangt € 650.000,- subsidie voor Cultuureducatie met Kwaliteit

publicatiedatum:
dinsdag 14 maart
fonds voor cultuurparticipatie

Rijk, provincie Limburg en Sittard-Geleen investeren in kunst- en cultuuronderwijs in de Westelijke Mijnstreek

De Domijnen, ontvangt een 4-jarige subsidie voor versterking van het cultuuronderwijs in Sittard-Geleen en de Westelijke Mijnstreek. De Domijnen heeft een ambitieus plan ingediend bij het Fonds Cultuurparticipatie dat positief is beoordeeld. De subsidie van in het totaal € 650.000,- is een optelsom van een landelijke subsidie van met daaraan gekoppeld een zgn. matchingssubsidie van provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen. Daarboven wordt aan de scholen gevraagd een eigen bijdrage te betalen van € 213.120,-. Hiermee krijgt het cultuuronderwijs, binnen het landelijke programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, voor 48 scholen in de Westelijke Mijnstreek een extra impuls.

De boordelingscommissie is zeer te spreken over de twee grote projecten die vierjaar lang worden uitgevoerd: EigenWijs voor scholen en Talentcement. Uitgangspunt van het nieuwe programma Eigenwijs is alle kinderen te laten profiteren van goed kwalitatief cultuuronderwijs waarin samen, plezier en belangrijke vaardigheden leren voorop staat. Daarbij is de doelstelling van het programma om kinderen zich te laten ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Met het programma Talentcement wil de Domijnen de deelnemende scholen de mogelijkheid bieden om als eigenaar op te treden van hun eigen breed gedragen cultuurprogramma. Scholen haken daarbij aan bij een verbindend, flexibel systeem (de naam zegt het al) dat de relatie tussen scholen en culturele instellingen in de regio onderling versterkt.

Kinderen die deelnemen aan Talentcement zijn ervan verzekerd dat zij gedurende hun schoolloopbaan met een breed scala aan culturele activiteiten uit de verschillende cultuurdisciplines te maken krijgen. Scholen maken hierbij zelf principiële keuzes om aan te haken bij 21e -eeuwse vaardigheden (o.a. samenwerken, probleemoplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden, mediawijsheid, ondernemerschap), thema’s binnen de lesstof en wetenschap en techniek. Hiermee wordt de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen in de Westelijke Mijnstreek versterkt en de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten vergroot.

In Limburg zijn er nog 5 andere penvoerders (Schunck uit Heerlen, Rick uit Weert, ECI-cultuurfabriek uit Roermond, Kunstencentrum Venlo en Kumulus Maastricht) die een subsidie hebben ontvangen. Hierdoor is er in de gehele provincie Limburg meer aandacht voor kwaliteit in cultuuronderwijs in de komende 4 jaar.

eerdere berichten
aan het zoeken...