Primair Onderwijs

Snel naar de webshop.

Theatereducatie

Kijk hier voor onze theatervoorstellingen in het Toon Hermans Theater of bij jou op school.

Lees meer

Leesbevordering

Op het gebied van leesbevordering hebben we een groot aanbod. Variërend van bibliotheekbezoek tot een bibliotheek op school.

Lees meer

Muziekeducatie

Kijk hier voor ons aanbod op het gebied van muziek. Vaak ism Poppodium Volt.

Lees meer

Filmeducatie

Bekijk hier het aanbod van workshops en lessenreeksen Filmeducatie!

Lees meer

Museumeducatie

Bekijk hier het actuele aanbod bij de tentoonstellingen van museum Het Nieuwe Domein

Lees meer

Deskundigheids-bevordering

Heb je interesse in het werk als leescoördinator of interne cultuur coördinator kijk dan hier naar onze mogelijkheden.

Lees meer

EigenWijs

EigenWijs is de naam waaronder penvoerder De Domijnen sinds 2017 in de Westelijke Mijnstreek invulling geeft aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Hierin werken we samen met onze partners aan goede cultuureducatie voor elk kind.

Kijk hier op de EigenWijs website
aan het zoeken...