Home
Menu Sluit Zoeken MijnDomijn
  • MijnDomijn:
  • Tickets
  • Poppodium
  • Bibliotheek
  • Educatie
  • Amateurkunst
Winkelwagen Contact
sluiten

Over Erfgoedcentrum De Domijnen

bezoek-het-erfgoedcentrum-de-domijnen-sittard-geleen

In het Erfgoedcentrum (voortgekomen uit Archief De Domijnen en het Museum Historie en Archeologie De Domijnen) komen een aantal functies samen die te maken hebben met onze geschiedenis. Om het heden en de toekomst te begrijpen moet je je verleden kennen.

Archief

Zo is er in het Erfgoedcentrum de studiezaal van het stads- en streekarchief. Hier vind je tal van geschiedkundige bronnen die gebruikt kunnen worden voor vele doeleinden zoals historisch en/of archeologisch onderzoek, genealogie, kadastrale en/of bevolkingsraadplegingen, etc.

Het zijn primaire en secundaire informatiebronnen van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen en de omliggende Euregio die worden behouden, beheerd, ontsloten en ter beschikking gesteld. Daarnaast worden archieven beheerd van maatschappelijke organisaties zoals parochies en stichtingen, maar ook van kastelen en families die van belang zijn geweest voor de identiteitsvorming van stad en streek. Dankzij intensieve samenwerking binnen en buiten de landsgrenzen kun je honderdduizenden scans van archiefstukken kosteloos inzien. Zo vind je er bidprentjes, affiches, kranten, afbeeldingen, uitgaven van Het Blauwe Boekje, zegels, bouwdossiers en recepten van streekgerechten. Het archief vervult ook een functie als spil op het gebied van historische activiteiten zoals symposia, open Monumentendagen en Maand van de Geschiedenis.

Het archief is openbaar en gratis toegankelijk. Wil je meer te weten komen over een onderwerp of bijvoorbeeld in de wereld van de genealogie duiken en je eigen stamboom onderzoeken? Kom dan zeker eens langs. Er zijn tijdens de openingsuren altijd mensen aanwezig om je te begeleiden bij het opzoeken en verwerken van gegevens. Bezoek je de studiezaal voor de eerste keer? Dan verzoeken wij je om je persoonlijke gegevens bij de balie op een bezoekersregistratiekaart in te vullen en je te legitimeren.

Leges
Voor de geldende tarieven kun je terecht op de pagina leges

Raadpleeg hier de bezoekersvoorwaarden voor Archief De Domijnen.

Permanente tentoonstelling

De geschiedenis van Sittard-Geleen en de Westelijke Mijnstreek wordt ook verteld aan de hand van een permanente tentoonstelling van 24 objecten die het verhaal vertellen van de steentijd tot nu. De objecten zijn niet zomaar gekozen. Het zijn representanten van belangrijke fasen en ontwikkelingen in dit gebied. Het oudste object is een vuurbijl van minimaal 35.000 jaar voor Christus tot en met een serie keramieken beelden die de verbinding van de Maas en zijn mensen symboliseren. Daartussen zitten Bandkeramiekers, Romeinen, Franken, Ridders, Bokkenrijders, Hollanders, Joden, Mijnwerkers en Schippers. Dus wil je meer leren over de geschiedenis van deze regio of studeer je geschiedenis, archeologie of archivistiek? Breng dan zeker een bezoekje aan het erfgoedcentrum. Speciale aandacht is er voor de jeugd met speciale (speur)routes en (multimedia) presentaties.

Wisseltentoonstellingen

Een ander deel van het Erfgoedcentrum is voorbehouden aan zgn. wisseltentoonstellingen, altijd vanuit historisch perspectief. Deze tentoonstellingen kunnen zeer divers zijn en bestaan uit fotografie, objecten en beelden, artefacten, schilderijen, etc. Steeds weer is het aan de conservator om opvallende en relevante thema’s uit te werken in een tentoonstelling. Vaak wordt er ook werk in bruikleen verkregen van derden. Kijk voor meer informatie op onze pagina Exposities met een opsomming van de tentoonstellingen die in de afgelopen 10 jaar werden georganiseerd en gebouwd.

Raadpleeg hier de bezoekersvoorwaarden voor de museumlocaties van De Domijnen

aan het zoeken...