Home
Menu Sluit Zoeken MijnDomijn
  • MijnDomijn:
  • Tickets
  • Poppodium
  • Bibliotheek
  • Educatie
  • Amateurkunst
Winkelwagen Contact
sluiten

Open data

Bronnen als open data

Archief De Domijnen stelt archieftoegangen van archieven en nadere toegangen op een groot aantal genealogische bronnen, afkomstig van en betrekking hebbend op de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen als ‘open data’ beschikbaar op haar website.
Het beschikbaar stellen van deze ‘open data’ door Archief De Domijnen gebeurd ingevolge de ‘Wet hergebruik van overheidsinformatie’ (Who).

>> Direct naar de open data bestanden

Wat zijn open data?

Open data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen. Bij overheden gaat het om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrechten of andere rechten van derden op rust, die is bekostigd uit publieke middelen en is ontstaan uit uitvoering van de publieke taak. Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden zodat deze eenvoudig hergebruikt kunnen worden.

Voor wie zijn de open data bedoeld?

Open data zijn er voor iedereen die onze collectie wil gebruiken of hergebruiken. In de praktijk zijn open data vooral bedoeld voor ontwikkelaars en niet voor eindgebruikers of individuele bezoekers. Met behulp van open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe applicaties ontwikkeld worden of grootschalige statistische analyses worden uitgevoerd.

Downloaden open data

Voor het verstrekken van de open data maken wij gebruik van open standaarden

  • EAD/XML voor archieftoegangen
  • A2A/XML voor nadere toegangen met persoonsgegevens.

Werk in uitvoering

De eerste open data sets zijn te downloaden van deze website via deze link.
De komende tijd zullen er meer records als open data beschikbaar komen. Andere collecties en gegevens zullen in de nabije toekomst ook als open data worden aangeboden.

aan het zoeken...