Home
Menu Sluit Zoeken MijnDomijn
  • MijnDomijn:
  • Tickets
  • Poppodium
  • Bibliotheek
  • Educatie
  • Amateurkunst
Winkelwagen Contact
sluiten

Huisregels

Huisregels studiezaal Archief De Domijnen, Sittard-Geleen

 

Een bezoek kan van dinsdag t/m donderdag tussen 9.00 – 12.00 en 13.00 – 16.00 uur worden ingepland. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 088-5995531 of mail archief@dedomijnen.nl.

1. Bezoek studiezaal
Op de navolgende feestdagen is de studiezaal gesloten: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, koningsdag (27 april), carnavalsmaandag en dinsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag (25 en 26 december).
In bijzondere gevallen kan de stadsarchivaris besluiten tot het sluiten van de studiezaal of om de dienstverlening tijdens openingstijden te beperken. Dit wordt tijdig vooraf kenbaar gemaakt op de webpagina van de dienst.
Jas en paraplu dient u achterlaten in de garderobe in de entreehal.
Huisdieren worden niet toegelaten.

2. In de studiezaal
Tas (ook van de laptop) en voorwerpen waarmee archiefstukken kunnen worden beschadigd dient u plaatsen in een afsluitbaar kluisje in de studiezaal.
Meld u zich bij de balie van de studiezaal, dan helpen we u verder. Aan het bezoek zijn geen kosten verbonden.
De studiezaal is bestemd voor mensen die onderzoek willen doen. Zij willen zich kunnen concentreren. Derhalve in de studiezaal zacht spreken en langdurige (telefoon) gesprekken buiten de studiezaal voeren.
In principe verricht u zelf het onderzoek. De studiezaalmedewerkers staan hierbij wel klaar om u te helpen de juiste weg te vinden in de archieftoegangen en om vragen te beantwoorden. Voor complexe vragen kunt u terecht bij een van onze specialisten. Soms moet u daarvoor een afspraak maken.
In de studiezaal mag niet gegeten en gedronken worden. Dit kan wel in het hiervoor bestemde deel van het erfgoedcentrum.

3. Raadplegen van stukken
Van veelvuldig geraadpleegde stukken zijn kopieën (microfiche, kopie, scan) beschikbaar in de studiezaal. U kunt zelf fiches uit de microfichekast en kopieregisters
en naslagwerken uit de handbibliotheek lichten. Voor het raadplegen van microfiches is het verplicht een insteekkaart op de plaats te zetten van het exemplaar dat u nodig hebt. Na gebruik de fiches plaatsen in het grijze bakje op de microfichekast.

Voor het raadplegen van originele stukken uit het depot dient u gebruik maken van een aanvraagformulier. Meerdere stukken kunnen ineens worden aangevraagd, maar u krijgt slechts drie stukken (boeken of omslagen) tegelijk op tafel. Na invulling, het formulier inleveren bij een studiezaalmedewerker. De aanvraag wordt zo snel mogelijk verwerkt. Houd wel rekening met enige wachttijd vooral rond de middagpauze (12.00-13.00 uur). Drie kwartier voor sluitingstijd worden geen stukken meer uit het archiefdepot gehaald.

De aangeleverde stukken moeten in de dezelfde staat en volgorde worden gehouden zoals ze zijn aangetroffen.
Vijftien minuten voor sluitingstijd dient u alle aangevraagde stukken bij de balie terug bezorgen.

4. Foto’s, fotokopieën en andere reproducties
Van materiaal in de zelfbediening (fotokopieën, microfiches, publicaties uit) kunt u zelf reproducties maken. De tarieven voor fotokopieën en prints van microfiches kunt u opvragen aan de balie of bekijken via de website.
Als de materiële toestand zich er niet tegen verzet, kunnen van originele archiefstukken, in overleg met de studiezaalmedewerkers, kopieën/foto’s/scans worden gemaakt onder voorwaarde dat het materiaal openbaar en vrij van rechten is en het origineel hierbij niet wordt beschadigd.

5. Privacy
Op grond van wettelijke bepalingen o.a. in de Archiefwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het niet toegestaan informatie te publiceren of op een andere manier gegevens openbaar te maken op een zodanige wijze dat de belangen van nog levende personen worden geschaad. Bij twijfel ter zake beslist de stadsarchivaris hierin.

6. Resultaten van uw onderzoek
Wij stellen het zeer op prijs als u een exemplaar van uw publicatie waarbij gegevens uit het Archief De Domijnen zijn gebruikt schenkt aan onze bibliotheek.

7. Suggesties en klachten
Hebt u suggesties over hoe het beter kan of zijn er klachten, wendt u dan tot een van de studiezaalmedewerkers. U kunt uw suggestie of klacht ook e-mailen naar
peer.boselie@sittard-geleen.nl, stadsarchivaris Sittard-Geleen

Conform de bevoegdheid gegeven in het artikel 6 van het Besluit Informatiebeheer gemeente Sittard-Geleen 2014*, vastgesteld door P.H.M. Boselie, stadsarchivaris Sittard-Geleen, d.d. 18-11-2019, de huisregels studiezaal Archief De Domijnen met ingang van 01-01-2020

* Artikel 6
De archivaris kan nadere regels stellen omtrent de raadpleging van de documenten en het beheer van de ruimten waarin deze ter beschikking worden gesteld.

aan het zoeken...