Home
sluiten
Cultuureducatie-met-Kwaliteit

Wat is CmK?

Wat is Cultuureducatie met Kwaliteit?

Kinderen optimaal laten profiteren van goed cultuuronderwijs. Dat is waar Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zich voor inzet. Door goed cultuuronderwijs leren kinderen belangrijke vaardigheden. Ze ontwikkelen zich tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. En niet onbelangrijk: kinderen hebben plezier van goed cultuuronderwijs. Door gebruik te maken van doorlopende leerlijnen komen kinderen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed.

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel van het lesprogramma wordt. Het Rijk stelt hier (samen met andere overheden) geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het nieuwe programma. Voor meer informatie over het landelijke programma kun je terecht op www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl.

De Domijnen is penvoerder voor de Westelijke Mijnstreek gedurende deze nieuwe CmK-periode. Wij bouwen voort op de activiteiten die tijdens de vorige periode bij SIEN zijn ontwikkeld. Als centrumgemeente ondersteunt Sittard-Geleen de andere deelnemende gemeenten (Beek, Stein en Schinnen). Samen met de Provincie Limburg verdubbelen zij de gelden die door het Rijk beschikbaar worden gesteld.

Wat is EigenWijs?

EigenWijs is de naam waaronder De Domijnen in de periode 2017-2020 in de Westelijke Mijnstreek invulling geeft aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het doel is om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs. Daarvoor stimuleren en faciliteren we de samenwerking tussen scholen en het culturele veld. Dat doen we onder meer door te helpen bij het ontwikkelen van de culturele leerlijn en door het bevorderen van deskundigheid van leerkrachten en educatief medewerkers.

Voor wie?

Alle basisscholen in de Westelijke Mijnstreek kunnen meedoen aan EigenWijs. We streven ernaar dat uiteindelijk alle 48 basisscholen in de regio deelnemen. Dat zou betekenen dat ruim tienduizend leerlingen intensief met cultuuronderwijs aan de slag gaan. Basisscholen werken binnen EigenWijs nauw samen met het culturele veld. Daarom kunnen culturele instellingen, individuele kunstbeoefenaars (zowel amateur- als beroepskunstenaars) en verenigingen uit de regio natuurlijk ook meedoen!

Ben je individueel kunstenaar en/of werk je bij een culturele instelling? Lees hier verder over hoe je kunt bijdragen aan CmK.

Wat is TalentCement?

TalentCement is géén kant-en-klaar programma – integendeel. Basisscholen ontwikkelen een eigen visie, beleid, les- en activiteitenprogramma. Zo geven ze op ‘Eigen-Wijze’ vorm aan hun cultuuronderwijs. Daarbij krijgen ze ondersteuning van de afdeling Educatie van De Domijnen.

TalentCement biedt alle bouwstenen voor cultuuronderwijs op maat. Scholen maken hun eigen keuzes en bepalen zelf op welke culturele disciplines ze de nadruk leggen. Met de talenten van de kinderen, leerkrachten en de culturele omgeving bouwen we aan de integratie van cultuureducatie in het curriculum van de school. Een school ontwikkelt zijn eigen culturele activiteiten en voegt die toe aan de portal EigenWijs. Scholen kunnen ook putten uit een ruim aanbod aan bestaande culturele creaties, gemaakt in de CmK-periode 2013-2016. Deze creaties kunnen naar eigen wens en behoefte worden aangepast.

Doe je mee?

Ben je geïnteresseerd in EigenWijs? Wil je meer weten of meedoen? Neem dan contact op met de afdeling Educatie van De Domijnen.

Basisinformatie

stap 1 van 2

* verplicht invullen

terug

Toelichting

stap 2 van 2

Je bijdrage is aangemeld

Je ontvangt zo snel mogelijk bericht op
voorbeeld@voorbeeld.nl

Helaas, er ging iets mis!

Controleer het formulier op fouten.
Mocht dit probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met educatie@dedomijnen.nl

sluit dit venster